Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Specificaties

Datum: 13 april 2017
Tijdstip: 09:00 tot 13:00
Locatie: Airport College, Schiphol

Agenda item

Vaststellingscommissie Luchtvaart