Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Specificaties

Datum: 11 mei 2016
Tijdstip: 16:00 tot 19:00
Locatie: Examenservices, Structuurbaan 2 Nieuwegein

Agenda item

Vaststellingscommissie

Examenopdrachten, inclusief instructies huidige dossier:

  • Logistiek Supervisor

 

Examenopdrachten inclusief instructies Herziene dossiers:

  • Logistiek medewerker
  • Logistiek teamleider
  • Manager Transport en Logistiek
  • Chauffeur personenvervoer

 

Onder voorbehoud van wijzigingen