Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Specificaties

Datum: 03 oktober 2019
Tijdstip: 10:00 tot 15:00
Locatie: Examenservices, Nieuwegein

Agenda item

Vaststellingsbijeenkomst Zeevaart

 • Casusopdracht Navigatie ML (theoretisch) N4 versie 1
 • Proeve Navigatie ML (praktisch) N4
 • Casusopdracht technisch ML N4 versie 1
 • Casusopdracht technisch ML N4 versie 2
 • Theorie-examen stabiliteit ML N4 versie 1
 • Theorie-examen stabiliteit ML N4 versie 2
 • Theorie-examen wetgeving en milieu ML N4 versie 1
 • Theorie-examen wetgeving en milieu ML N4 versie 2
 • Cesuur wetgeving en milieu en stabiliteit ML N3
 • Wetgeving en milieu OL versie 1
 • Wetgeving en milieu OL versie 2
 • Casusopdracht ladingbehandeling ML N4 versie 1
 • Proeve Cargo ML n4