Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Specificaties

Datum: 16 januari 2020
Tijdstip: 16:00 tot 19:00
Locatie: Examenservices, Nieuwegein

Agenda item

Vaststellingsbijeenkomst transport en logistiek

Op de agenda staan de volgende stukken ter vaststelling:

  • Opsplitsing Examenmatrijs MTL Management
  • Versie 2 casusopdracht distributiecentrum
  • Keuzedeel koerier bestelauto
  • Geïntegreerd taalexamen logistiek supervisor
  • Exameninstrumenten Luchtvrachtspecialist