Specificaties

Datum: 20 december 2018
Tijdstip: 10:00 tot 15:00
Locatie: Examenservices, Structuurbaan 2, Nieuwegein

Agenda item

Vaststellingsbijeenkomst Binnenvaart