Specificaties

Datum: 19 december 2019
Tijdstip: 09:30 tot 14:00
Locatie: Examenservices, Nieuwegein

Agenda item

Vaststellingsbijeenkomst Binnenvaart

  • Concept Examenmatrijs Vaarreglementen
  • Proeve Nautische werkzaamheden
  • Proeve Verzorgen belading
  • Proeve Algemene werkzaamheden aan boord
  • Geïntegreerde taalexamens: Verantwoordingsinformatie
  • Taalexamen Ladingpapieren afgeven
  • Taalexamen: Het laden van een binnenvaartschip