Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Specificaties

Datum: 19 december 2019
Tijdstip: 09:30 tot 14:00
Locatie: Examenservices, Nieuwegein

Agenda item

Vaststellingsbijeenkomst Binnenvaart

  • Concept Examenmatrijs Vaarreglementen
  • Proeve Nautische werkzaamheden
  • Proeve Verzorgen belading
  • Proeve Algemene werkzaamheden aan boord
  • Geïntegreerde taalexamens: Verantwoordingsinformatie
  • Taalexamen Ladingpapieren afgeven
  • Taalexamen: Het laden van een binnenvaartschip