Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Specificaties

Datum: 07 december 2015

Agenda item

Ontwikkelnetwerk Luchtvaartdienstverlening

Het ontwikkelnetwerk Luchtvaartdienstverlening maakt een start met het ontwerp van de examens voor Luchtvaartdienstverlener.