Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Specificaties

Datum: 27 januari 2016
Tijdstip: 14:00 tot 17:00
Locatie: Examenservices, Structuurbaan 2 Nieuwegein

Agenda item

Ontwikkelnetwerk Logistiek

Bespreken inhoudelijke uitwerking van de examenopdrachten huidige dossiers:

  • Logistiek Medewerker
  • Logistiek Teamleider
  • Manager Transport en Logistiek

 

Examenmixen herziene dossiers:

  • Logistiek Medewerker
  • Logistiek Teamleider
  • Manager Transport en Logistiek
  • Logistiek Supervisor

 

Onder voorbehoud van wijzigingen