Specificaties

Datum: 08 maart 2016
Tijdstip: 14:00 tot 17:00
Locatie: Examenservices, Structuurbaan 2 Nieuwegein

Agenda item

Ontwikkelnetwerk Chauffeurs

Tijdens deze bijeenkomst komen de volgende zaken aan de orde.

1. Stand van zaken examenopdrachten huidige en nieuwe dossiers

  • uitleg voortgang en presentatie

 

2. Behoefte aan het ontwikkelen van materiaal voor kennistoetsen

  • wat moeten we ontwikkelen?
  • hoe pakken we het aan?

 

3. Digitaal beoordelen

  • korte uitleg over de digitale ondersteuning ontwikkelingsgericht en kwalificerend

 

4. BPV opdrachten

  • hoe moet een BPV opdracht eruit zien?
  • hoe pakken we het aan?

 

5. Overige onderwerpen

 

Onder voorbehoud van wijzigingen