Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Specificaties

Datum: 08 maart 2016
Tijdstip: 14:00 tot 17:00
Locatie: Examenservices, Structuurbaan 2 Nieuwegein

Agenda item

Ontwikkelnetwerk Chauffeurs

Tijdens deze bijeenkomst komen de volgende zaken aan de orde.

1. Stand van zaken examenopdrachten huidige en nieuwe dossiers

  • uitleg voortgang en presentatie

 

2. Behoefte aan het ontwikkelen van materiaal voor kennistoetsen

  • wat moeten we ontwikkelen?
  • hoe pakken we het aan?

 

3. Digitaal beoordelen

  • korte uitleg over de digitale ondersteuning ontwikkelingsgericht en kwalificerend

 

4. BPV opdrachten

  • hoe moet een BPV opdracht eruit zien?
  • hoe pakken we het aan?

 

5. Overige onderwerpen

 

Onder voorbehoud van wijzigingen