Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Specificaties

Datum: 05 maart 2020
Tijdstip: 10:30 tot 15:00
Locatie: Examenservices, Nieuwegein

Agenda item

Ontwikkelbijeenkomst technisch N2

  • Verwerken feedback n.a.v. evaluatiebijeenkomst

Examenopdracht

  • Niveau bepalen opdracht
  • Weging werkprocessen bepalen
  • Opdracht waar nodig wijzigen
  • Machinekamerjournaal vereenvoudigen
  • Werkvergunning vereenvoudigen

Voorschriften

  • Voorwaarden examenlocatie bijstellen
  • Scenario’s aanpassen
  • Extra scenario’s ontwikkelen