Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Specificaties

Datum: 20 februari 2020
Tijdstip: 10:00 tot 16:00
Locatie: Examenservices, Nieuwegein

Agenda item

Ontwikkelbijeenkomst Schipper Binnenvaart

Examenplan en verantwoordingsdocument Matroos KD 2019

 • Voorgestelde wijzigingen controleren
 • Alle vakkennis/vaardigheden verantwoorden
 • Uitbreiding verantwoording controleren

Examenopdracht passagiersvaart

 • Bepalen los examen of opdracht in proeve Verzorgen belading
 • Controleren of conceptopdracht uitvoerbaar is op alle scheepstypen
 • Eventueel ontwikkelen calamiteitenplan

Overige proeves Matroos

 • Controleren gewijzigde indeling opdrachten

Examenplan en verantwoordingsdocument Schipper KD 2019

 • Voorgestelde wijzigingen controleren
 • Controleren beroepsvereisten
 • Alle vakkennis/vaardigheden verantwoorden
 • Uitbreiding verantwoording controleren

Aanvullende eisen basisdeel Schipper (passagiersvaart)

 • Tijdsduur bepalen
 • Controleren uitbreiding opdracht 1
 • Ontwikkelen aanvulling passagiersvaart opdracht 2

Theorie-examen Vaarreglementen

 • Ontwikkelen ontbrekende vragen/opdrachten
 • Verwerken feedback