Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Specificaties

Datum: 09 maart 2020
Tijdstip: 10:00 tot 16:00
Locatie: STC, Rotterdam

Agenda item

Ontwikkelbijeenkomst Navigation

Evalueren ML examens Versie 1 en 2

  • Versie 1 Casusopdracht N4 correctiemodel klimatologische kaart vervangen

Ontwikkelen 3e versie ML examen

  • Prioriteit bepalen
  • Traject bepalen
  • Opdrachten bepalen
  • Vragen ontwikkelen
  • Taken verdelen