Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Specificaties

Datum: 06 november 2019
Tijdstip: 10:00 tot 14:00
Locatie: STC, Rotterdam

Agenda item

Ontwikkelbijeenkomst MTL/LS Management

Informatie bij het agendapunt.

  • In gezamenlijkheid met MTL en LS ontwikkelen van de examenmatrijzen Algemeen management en financieel management
  • Tevens ontwikkelen/bespreken van nieuwe theorie-items ten behoeve van de beide theorie-examens management