Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Specificaties

Datum: 30 oktober 2019
Tijdstip: 11:00 tot 15:00
Locatie: STC, Rotterdam

Agenda item

Ontwikkelbijeenkomst MTL Logistiek

Informatie bij het agendapunt.

  • Ontwikkelen versie 2 casusopdracht distributiecentrum
  • Verbeteren puntenverdeling in het correctiemodel casusopdracht distributiecentrum
  • Nieuwe items theorie-examen logistiek in gezamenlijkheid met logistiek supervisor