Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Specificaties

Datum: 17 januari 2020
Tijdstip: 09:00 tot 14:00
Locatie: Almere

Agenda item

Ontwikkelbijeenkomst MAH

Wat staat er op de agenda:

  • Verbeteren van de leesbaarheid van de verschillende examenopdrachten