Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Specificaties

Datum: 03 september 2019
Tijdstip: 10:00 tot 16:00
Locatie: MBO-Raad, Woerden

Agenda item

Ontwikkelbijeenkomst Geïntegreerde taalexamens Maritiem

  • Bepalen in hoeverre we taalexamens Binnenvaart en Maritiem officier kunnen inzetten voor meerdere kwalificaties
  • Bepalen in hoeverre we examens Engels ook willen inzetten voor Duits
  • Bepalen aan welke kerntaken we de taalexamens willen koppelen
  • Verantwoordingsoverzichten ontwikkelen
  • Ontwikkelen versie 1 Engels Matroos/Schipper/Kapitein
  • Ontwikkelen versie 1 Engels Maritiem officier niveau 2 (SMBW/SW6)
  • Ontwikkelen versie 1 Engels Maritiem officier niveau 3 (SW5/Koopvaardij)
  • Ontwikkelen versie 1 Engels Maritiem officier niveau 4 (S4/Koopvaardij/Waterbouw)