Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Specificaties

Datum: 12 december 2019
Tijdstip: 10:00 tot 16:00
Locatie: Examenservices, Nieuwegein

Agenda item

Ontwikkelbijeenkomst Cargo/Control niveau 2

Cargo
Wetgeving

 • Enkele vragen specifieker formuleren
 • Enkele antwoorden aanpassen
 • Van enkele vragen bepalen of ze relevant zijn
 • Antwoorden GBR controleren en aanpassen
 • Bepalen of er nog onderwerpen missen

Cargo
Stabiliteit

 • Zorgen dat gegevens in situaties en antwoorden overeenkomen
 • Enkele vragen specifieker formuleren
 • Enkele antwoorden aanpassen
 • Bij enkele vragen puntentotaal controleren
 • Bepalen of het examen te eenvoudig is
 • Bepalen of er nog onderwerpen missen

Control

 • Enkele antwoorden aanpassen
 • Enkele vragen aanpassen
 • Schrijfwijze KG/Kg bepalen
 • Minimale GM-eis bepalen
 • Bepalen of tankenplan in bijlagen moet
 • Bepalen of cesuur moet worden aangepast