Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Specificaties

Datum: 23 januari 2020
Tijdstip: 09:30 tot 14:00
Locatie: Examenservices, Nieuwegein

Agenda item

Ontwikkelbijeenkomst Binnenvaart

Examen- en beoordelingsmix matroos KDvanaf2019

  • Bepalen benodigde examens en beoordelingsvormen
  • Brainstormen inhoud B1-K2-W4
  • Ontwikkeling exameninstrumenten nodig voor beroepsvereisten?
  • B1-K3: Kan zwemmen op het niveau van zwemdiploma A >wordt niet geëxamineerd? > Voorwaarde afname examen?

 

Examen- en beoordelingsmix schipper

  • Bepalen benodigde examens en beoordelingsvormen
  • Brainstormen aanvulling B1-K2-W4
  • P2-K1: Heeft kennis van het radarpatent, regeling radarpatent binnenvaart (WBV) & Kan de voorschriften van het basiscertificaat Marifonie toepassen > wordt niet geëxamineerd? > Voorwaarde afname examen?
  • P2-K2: Heeft kennis van bestelprocedures > Koppelen aan werkproces

 

Examen- en beoordelingsmix kapitein

  • Bepalen benodigde examens en beoordelingsvormen