Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Specificaties

Datum: 24 april 2020
Tijdstip: 10:00 tot 12:30
Locatie: Examenservices, Nieuwegein

Agenda item

(ONLINE) Ontwikkelbijeenkomst Binnenvaart

Proeve  Assisteren bij dienstverlening aan passagiers

  • Bepalen geschiktheid casus
  • Bepalen titel opdracht
  • Bepalen handelingen opdracht
  • Ontwikkelen situatiebeschrijving bij casus
  • Onderwerpen verdiepingsvragen uitwerken

 

Verantwoordingsdocument Matroos

  • Bepalen vakkennis/vaardigheden in welke proeve
  • Controleren verantwoording kennisaspecten

 

Overige proeves Matroos

  • Handelingen formuleren bij niet-gedekte vakkennis/vaardigheden
  • Controleren wijzigingen PvB Algemene werkzaamheden