Specificaties

Datum: 24 april 2020
Tijdstip: 10:00 tot 12:30
Locatie: Examenservices, Nieuwegein

Agenda item

(ONLINE) Ontwikkelbijeenkomst Binnenvaart

Proeve  Assisteren bij dienstverlening aan passagiers

  • Bepalen geschiktheid casus
  • Bepalen titel opdracht
  • Bepalen handelingen opdracht
  • Ontwikkelen situatiebeschrijving bij casus
  • Onderwerpen verdiepingsvragen uitwerken

 

Verantwoordingsdocument Matroos

  • Bepalen vakkennis/vaardigheden in welke proeve
  • Controleren verantwoording kennisaspecten

 

Overige proeves Matroos

  • Handelingen formuleren bij niet-gedekte vakkennis/vaardigheden
  • Controleren wijzigingen PvB Algemene werkzaamheden