Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Specificaties

Datum: 11 maart 2020
Tijdstip: 09:30 tot 13:00
Locatie: Examenservices, Nieuwegein

Agenda item

Logistiek medewerker en logistiek teamleider (incl. lunch)

  • Doornemen van de bijgestelde exameninstrumenten naar aanleiding van de bijeenkomst op 2 oktober 2019.