Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Specificaties

Datum: 20 november 2019
Tijdstip: 13:00 tot 16:00
Locatie: Examenservices, Nieuwegein

Agenda item

Examenadviescommissie

  • Presentatie Examenkluis
  • Ontwikkelagenda 2020
  • Feedback adviezen EAC
  • Besluit m.b.t. cohort
  • Organiseerbaarheid geïntegreerde taalexamens
  • Oproep vaststellers geïntegreerde taalexamens
  • Aanbieden papieren versie theorie-examen
  • Aantal deelnemers EAC
  • Collectiviteit