Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Specificaties

Datum: 11 september 2019
Tijdstip: 13:00 tot 16:00
Locatie: Examenservices, Nieuwegein

Agenda item

Examenadviescommissie

  • Handreiking geïntegreerde taal
  • Inhoudelijke vaststelling
  • Samenwerking vaststelling
  • Verklanking TeleToets
  • Feedback op zomeronderhoud
  • Meerjaren ontwikkelagenda
  • Evaluatie Examenadviescommissie
  • Functieprofielen
  • Plaatsvervanger commissieleden