Specificaties

Datum: 11 september 2019
Tijdstip: 13:00 tot 16:00
Locatie: Examenservices, Nieuwegein

Agenda item

Examenadviescommissie

  • Handreiking geïntegreerde taal
  • Inhoudelijke vaststelling
  • Samenwerking vaststelling
  • Verklanking TeleToets
  • Feedback op zomeronderhoud
  • Meerjaren ontwikkelagenda
  • Evaluatie Examenadviescommissie
  • Functieprofielen
  • Plaatsvervanger commissieleden