Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Specificaties

Datum: 06 oktober 2016
Tijdstip: 13:30 tot 15:30
Locatie: Structuurbaan 2, Nieuwegein

Agenda item

Deelnemersraad

ESTEL vindt het belangrijk dat de deelnemende scholen invloed hebben op het gevoerde beleid. Daarvoor is de deelnemersraad een belangrijk overlegorgaan. Praat mee op 6 oktober van 13:30 tot 15:30 of attendeer je opleidingsmanager of directeur erop.