Specificaties

Datum: 08 oktober 2015
Tijdstip: 10:00 tot 12:00
Locatie: Examenservices, Structuurbaan 2 te Nieuwegein

Agenda item

Bijeenkomst Deelnemersraad ESTEL

In de deelnemersraad zijn alle onderwijsinstellingen vertegenwoordigd die deelnemen in ESTEL. Van iedere onderwijsinstelling is een sectordirecteur of afdelingscoördinator aanwezig. De deelnemersraad komt minstens twee keer per jaar bij elkaar. Zij adviseert het bestuur over zaken zoals:

  • jaarplannen
  • begrotingen
  • strategische keuzes