Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Specificaties

Datum: 20 september 2019
Tijdstip: 10:00 tot 12:00
Locatie: Noorderpoort, Groningen

Agenda item

Bestuursvergadering

  • Concept-jaarplan en -begroting 2020
  • Opvolging bestuursleden van wie de tweede termijn gaat verstrijken
  • Deelname van scholen aan commissie en werkgroepen
  • Voorbereiding deelnemersraad 1 november 2019
  • Diverse adviezen van de Examenadviescommissie
  • Mogelijkheden Examenkluis