Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Nieuwsbericht

Gerard Peters, teammanager team Personenvervoer ROC van Twente

22 juli 2015

Meedoen aan ESTEL betekent voor mij een bijdrage leveren aan een waardevolle examinering voor onze doelgroep. Elke student heeft immers recht op een goede beoordeling, met als resultaat een waardevol diploma.