Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

TeleToets

Via een web based applicatie worden de theorie-examens en lees- en luisterexamens digitaal ingericht waardoor een hoge mate van efficiëntie behaald wordt. TeleToets biedt de gebruiker ook gemak. Gebruikers hebben altijd en overal toegang tot het beheer van het systeem en alle data staan op één beveiligde plek. Zo kunnen er geen gegevens ‘verloren’ gaan. Het systeem bevat alle vastgestelde examenvragen die direct na afname automatisch worden nagekeken. Zo is er direct inzicht in de resultaten van examenkandidaten. Bevat een examen open vragen (kennisexamens), dan worden die eerst nagekeken in TeleToets door een corrector van school waarna de resultaten automatisch beschikbaar komen.

Beveiliging van examens

Het beveiligen van toetsen en examens vormt in het onderwijs een continu punt van aandacht. Examenfraudes uit de praktijk laten zien dat het maken van goede afspraken rondom het beveiligen van examens en examenprocessen enorm belangrijk is. Het digitaal afnemen van examens draagt sterk bij aan het voorkomen van examenfraude. Het is onder meer om deze reden dat ESTEL er voor kiest om theorie-examens en lees- en luisterexamens digitaal af te nemen.

Aan de slag met TeleToets

Lees via onderstaande links meer over de inzet van TeleToets: