Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Vaststellingscommissie

Namens het bestuur van ESTEL stelt de vaststellingscommissie de exameninstrumenten vast. ESTEL kent twee vaststellingscommissies; een vaststellingscommissie Maritiem en een vaststellingscommissie Transport & Logistiek. De vaststellingscommissie controleert of de exameninstrumenten voldoen aan de producteisen van de norm valide instrumenten. Zij gebruikt daarbij gestandaardiseerde vaststellingsformulieren.

Exameninstrumenten worden vastgesteld volgens de vaststellingsprocedure uit het kwaliteitshandboek. Per jaar worden 3 vaststellingscommissies gepland, indien nodig wordt hiervan afgeweken.

In principe kan iedereen zich vanuit een school aanmelden voor de vaststellingscommissie. Na aanmelding volgt een intakegesprek. Bij gebleken geschiktheid draagt de uitvoeringsorganisatie de persoon voor ter benoeming. Het bestuur benoemt de leden.

 

 

Wil je deelnemen aan de vaststellingscommissie bij ESTEL?