Oproep ontwikkelaars en vaststellers taalexamens Lees meer

Digitaal theorie- of taalexamens afnemen? ESTEL maakt vanaf nu gebruik van RemindoToets. Lees meer

Vaststellingscommissie

Namens het bestuur van ESTEL stelt de vaststellingscommissie verantwoordingsdocumenten en beoordelings-, en exameninstrumenten vast. Zij doet dit binnen de kwaliteitskaders die door het Bestuur van ESTEL zijn vastgesteld. Deze kwaliteitskaders zijn vastgelegd in het Reglement vaststellingscommissie. De vaststellingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van scholen en bedrijfsleven. Besluiten over de exameninstrumenten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
In principe kan iedereen zich aanmelden voor de vaststellingscommissie. Na aanmelding volgt een intakegesprek. Bij gebleken geschiktheid draagt de uitvoeringsorganisatie de persoon voor ter benoeming. Het bestuur benoemt de leden.

Op dit moment heeft ESTEL de volgende vaststellingscommissies:

  • Transport en Logistiek
  • Binnenvaart
  • Bootmannen
  • Zeevaart – OL/ML gescheiden
  • Zeevaart – Maritieme Academie Holland

Wil je deelnemen aan de vaststellingscommissie bij ESTEL?