Ontwikkelgroepen

Voor de ontwikkeling en het onderhoud en beheer van instrumenten werkt ESTEL met ontwikkelgroepen. In de ontwikkelgroepen zitten docenten, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en/of examenfunctionarissen. Zij ontwikkelen binnen de kwaliteitskaders van ESTEL gezamenlijk nieuwe instrumenten waaraan behoefte is. Wanneer het een ontwikkelgroep niet voldoende lukt om overeenstemming te bereiken over een exameninstrument, dan mag de ontwikkelaar van de uitvoeringsorganisatie een verantwoord besluit nemen. Een ontwikkelgroep komt zo vaak bij elkaar als nodig is.

 

De volgende ontwikkelgroepen zijn actief:

 • Logistiek supervisor
 • Manager transport en logistiek
 • Planner wegtransport
 • Chauffeur wegtransport
 • Logistiek medewerker en teamleider
 • Binnenvaart
 • Kapitein Binnenvaart
 • Maritieme Waterbouw
 • Maritieme Techniek
 • Visserij niveau 2
 • Cargo niveau 2
 • Control niveau 2
 • Nautisch niveau 2
 • Technisch niveau 2
 • Visserij niveau 3/4
 • Cargo niveau 3/4
 • Control niveau 3/4
 • Nautisch niveau 3/4
 • Technisch niveau 3/4
 • Taalexamens Binnenvaart
 • Taalexamens Maritiem officier

 

 

Wil je deelnemen aan een ontwikkelgroep bij ESTEL?