Nieuw beschikbaar in de Examenbank van ESTEL:

 

Kwaliteit

ESTEL is gecertificeerd examenleverancier

 

ESTEL heeft het certificaat Gecertificeerd examenleverancier, op basis van de norm valide exameninstrumenten, ontvangen van KIWA, de certificerende instantie.

Voor alle exameninstrumenten geldt dat deze de betreffende kwalificaties 100% dekken. U kunt het certificaat hier downloaden.

Het proces van hercertificering van ESTEL loopt nog. De geselecteerde instrumenten zijn aangeboden aan Hobéon. Dit is de organisatie die de hercertificering uitvoert. Stichting ESTEL hoopt dat de hercertificering uiterlijk in oktober kan worden afgerond. Via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte.
 

Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs controleert steekproefsgewijs examenproducten die door scholen worden ingezet. Binnen ESTEL is afgesproken dat de deelnemende school ESTEL op de hoogte stelt als het gaat om examens van ESTEL. Krijgt een examenproduct een voldoende oordeel in onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs, dan wordt dit op het overzicht op de website van ESTEL geplaatst.
 

Garantie

Mochten de door jou ingezette examens van ESTEL ondanks onze kwaliteitscontroles toch niet worden goedgekeurd door de Inspectie, dan zorgen wij samen met jou en geheel kosteloos voor een aanpassing van het examen conform de verbeterpunten van de Inspectie en binnen de termijn die daarvoor staat.