Examenadviescommissie

De Examenadviescommissie is ingesteld door het bestuur. De Examenadviescommissie adviseert het bestuur namens de deelnemende scholen over belangrijke kwaliteitsaspecten van ESTEL. Denk aan standaardformulieren, de beoordelingssystematiek als uitgangspunt voor de beoordelingsinstrumenten, de examen- en beoordelingsmix, het verantwoordingsdocument, etc. Op basis van de adviezen van de Examenadviescommissie neemt het bestuur besluiten. In de Examenadviescommissie zitten afdelingsdirecteuren, opleidingsmanagers, onderwijskundigen, toets- deskundigen en/of beleidsmedewerkers van examenbureaus van deelnemende scholen.

Op dit moment bestaat de Examenadviescommissie uit de volgende personen:

 

Arjan Nieuwenhuizen Nova College
Brevan Huijkman STC
André Elkhuizen STC
Daniëlle van Pelt ROC van Amsterdam
Arno Siereveld Scalda
Karen van Loon Kop van Noord-Holland