Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief

Examenadviescommissie

De Examenadviescommissie is ingesteld door het bestuur. De Examenadviescommissie adviseert het bestuur namens de deelnemende scholen over belangrijke kwaliteitsaspecten van ESTEL. Denk aan standaardformulieren, de beoordelingssystematiek als uitgangspunt voor de beoordelingsinstrumenten, de examen- en beoordelingsmix, het verantwoordingsdocument, etc. Op basis van de adviezen van de Examenadviescommissie neemt het bestuur besluiten. In de Examenadviescommissie zitten afdelingsdirecteuren, opleidingsmanagers, onderwijskundigen, toets- deskundigen en/of beleidsmedewerkers van examenbureaus van deelnemende scholen.

Op dit moment bestaat de Examenadviescommissie uit de volgende personen:


Arjan Nieuwenhuizen Nova College
Brevan Huijkman STC
André Elkhuizen STC
Nicole Fanchamps ROC Friese Poort
Arno Siereveld Scalda
Edwin ter Steege Friesland College

Wij zijn nog op zoek naar een lid voor de vertegenwoordiging van de sector Transport & Logistiek. Voor vragen en/of interesse neem contact op met info@stichtingestel.nl