Oproep ontwikkelaars en vaststellers taalexamens Lees meer

Digitaal theorie- of taalexamens afnemen? ESTEL maakt vanaf nu gebruik van RemindoToets. Lees meer

Examenadviescommissie

De Examenadviescommissie is ingesteld door het bestuur. De Examenadviescommissie adviseert het bestuur namens de deelnemende scholen over belangrijke kwaliteitsaspecten van ESTEL. Denk aan standaardformulieren, de beoordelingssystematiek als uitgangspunt voor de beoordelingsinstrumenten, de examen- en beoordelingsmix, het verantwoordingsdocument, etc. Op basis van de adviezen van de Examenadviescommissie neemt het bestuur besluiten.
In de Examenadviescommissie zitten afdelingsdirecteuren, opleidingsmanagers, onderwijskundigen, toets- deskundigen en/of beleidsmedewerkers van examenbureaus van deelnemende scholen.

 

Op dit moment bestaat de Examenadviescommissie uit de volgende personen:

Arjan Nieuwenhuizen Nova College
Corinne Crijnen  STC
André Elkhuizen STC
Nicole Fanchamps ROC Friese Poort
Cecilia Broodbakker ROC van Amsterdam
Arno Siereveld Scalda
Gabriëlle Knufman  Kop van Noord-Holland
Edwin ter Steege Friesland College