Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Terugkoppeling evaluatiebijeenkomst Transport en Logistiek

Nieuwsbericht

Terugkoppeling evaluatiebijeenkomst Transport en Logistiek

5 juni 2018

Maandag 12 maart vond de evaluatiebijeenkomst over de exameninstrumenten Transport en Logistiek plaats. Het ochtendprogramma bestond uit een introductie op ESTEL. In de middag zijn we in gesprek gegaan over hun ervaringen met de examens. In totaal hebben 9 scholen hun input gegeven. Dit heeft goede feedback opgeleverd waar we in de ontwikkelgroepen weer verder mee kunnen. De input wordt meegenomen in het onderhoudsplan. Deze zal op de website gepubliceerd worden.