Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Specificaties

Datum: 18 juni 2020
Tijdstip: 10:00 tot 15:00
Locatie: Examenservices, Nieuwegein

Agenda item

Vaststellingsbijeenkomst Zeevaart

 • Theorie-examen Scheepsbouw en stabiliteit versie 1 SW6
 • Casusopdracht Cargo OL (theoretisch)
 • Casusopdracht Cargo ML (theoretisch)
 • Versie 3 Casusopdracht Cargo OL (theoretisch)
 • Versie 2 Casusopdracht Navigation ML (theoretisch) niveau 3
 • Versie 3 Casusopdracht Navigation ML (theoretisch) niveau 3
 • Casusopdracht Navigation ML (theoretisch) niveau 3
 • Versie 1 Casusopdracht Navigation OL (theoretisch)
 • Versie 2 Casusopdracht Navigation OL (theoretisch)
 • Versie 1 Casusopdracht Navigation ML (theoretisch) niveau 4
 • Versie 2 Casusopdracht Navigation ML (theoretisch) niveau 4
 • Proeve Technische taken
 • Proeve Cargo ML (praktisch)
 • Versie 2 Casusopdracht Technisch ML N4