Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Specificaties

Datum: 13 maart 2018
Tijdstip: 10:00 tot 16:00
Locatie: Friese Poort, Urk

Agenda item

Ontwikkelbijeenkomst Koopvaardij SMBW & Zeevisvaart SW6