1. Instructiesessie Remindo   2. Verantwoordingsdocument Kapitein Binnenvaart KDvanaf2019 beschikbaar via de examenbank van ESTEL.

Nieuws

Instructiesessie Remindo

Afgelopen najaar hebben vier instructiebijeenkomsten plaatsgevonden. Voor degene die niet...

Uitgelicht kwaliteitshandboek Vaststellen – Inrichting proces van vaststellen

Iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek. In deze nieuwsbrief gaan we in op het vaststellingsproces...

Agenda

Examenadviescommissie

Bestuur


ESTEL is lid van